Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chỉ huy thi công công trình giao thông cấp I nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT, đảm bảo hiệu quả;
 • Lên kế hoạch về nguồn lực tổng thể phục vụ cho công trình và trước khi thi công từng hạng mục;
 • Trực tiếp xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố thi công, các vấn đề liên quan đến công tác thi công trên công trường;
 • Lập, ký hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán công trình;
 • Quản lý, kiểm soát các đối tác thi công, nhà cung ứng, nhà thầu phụ;
 • Quan hệ với chính quyền, nhân dân địa phương trong quá trình làm việc tại công trường;
 • Giải quyết các vướng mắc các Nhà thầu, Tư vấn, Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng...
 • Thực hiện các Báo cáo hàng tuần;
 • Các công việc khác theo sự phân công từ Giám đốc Ban, từ Tổng công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học Giao thông đường bộ hoặc Cầu đường bộ hoặc KT xây dựng công trình giao thông hoặc Cầu hầm. Kinh nghiệm 10 năm trở lên.
 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng.
 • Chứng nhận ATLĐ, VSMT.
 • Xác nhận hoàn thành hợp đồng/công trình/hạng mục trong 07 năm trở lại với vai trò Chỉ huy trưởng công trình đường giao thông đường bộ cấp 1 hoặc 2 CT cấp 2 có hạng mục: Mặt đường BTN, thoát nước cấp II, cầu cấp 2 có dầm BTCT DƯL, cầu cấp 2 móng cọc khoan nhồi, Xử lý nền yếu bằng CDM hoặc cọc cát hoặc bấc thấm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.