Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền, kế hoạch chiến lược của Công ty
 • Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính
 • Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính
 • Thực hiện các công việc khác về tài chính theo yêu cầu của BLĐ
   

Job Requirement

 • Ứng viên ốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Tài Chính, Ngân hàng, Kế toán. Có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc tương đương (Kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng mảng Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp; Phân tích Tài chính doanh nghiệp, ...)
 • Khả năng giao tiếp và trình bày, soạn thảo báo cáo bằng Tiếng Anh tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thương lượng; Kỹ năng giải quyết vấn đề
   

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN (HĐ 6 THÁNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN NGÂN HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.