Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Đối tác chiến lược nhân sự/ HR Business Partner.
 • Đề xuất các ý tưởng nhằm hoàn thiện chiến lược, chính sách và quy trình quản lý nhân sự.
 • Hỗ trợ, tham mưu cho Quản lý Bộ phận HRBP, Giám đốc Khối trong công tác quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, đề bạt, kỷ luật.
 • Tham mưu cho các Phòng/Ban về cơ cấu tổ chức, Kế hoạch định biên nhân sự/ Manplan của các Phòng/Ban phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
 • Phối hợp Xây dựng các quy trình, chính sách quản lý nhân sự, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc.

  2. Nhân sự/ Staffing
 • Theo dõi biến động nhân sự của các BĐH theo kế hoạch huy động và tư vấn/tham vấn Trưởng phòng/Giám đốc BĐH trong công tác điều động bố trí Nhân sự.
 • Giám sát quá trình luân chuyển, thăng tiến của nhân viên (vị trí, thâm niên, lương, thưởng, nguyện vọng): Thực hiện xử lý các Hồ sơ liên quan đến Thay đổi tình trạng nhân sự: Tuyển dụng Nội bộ, Điều chuyển nhân sự, Bổ nhiệm, Điều chỉnh lương, đánh giá Tái ký HĐLĐ, …\
 • Tiếp nhận và xử lý Hồ sơ nghỉ việc của người lao động, phỏng vấn thôi việc.
 • Hỗ trợ các Ban Điều hành dự án về các Hồ sơ pháp lý liên quan đến Nhân sự, Quyết định thành lập/ Bổ nhiệm, Giấy ủy quyền 

  3. Truyền thông nội bộ và Gắn kết nhân viên/ EEI
 • Xây dựng các Kế hoạch truyền thông nội bộ về các hoạt động của Công ty liên quan đến các chính sách, quy định, quy trình của Công ty
 • Xây dựng, tổ chức các Event của Tổng Công ty: Teambuilding, Lễ kỷ niệm thành lập công ty, YEP, ….
 • Thực hiện các công việc liên quan đến xử lý quan hệ lao động trong công ty: tổng hợp, phân tích các vụ việc kỷ luật, phỏng vấn thôi việc.

  4.​ Đào tạo và phát triển / L&D
 • Đo lường khối lượng công việc, đề xuất bố trí nhân sự vào các vị trí phù hợp để đảm bảo hiệu quả và năng suất lao động cao nhất
 • Triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình tiếp nhận nhân viên mới tại các bộ phận, đồng hành và hỗ trợ trong công tác Onboarding, đào tạo hội nhập nhân sự mới.
 • Phối hợp với Phòng Học tập & Phát triển trong công tác triển khai và tổ chức các khóa đào tạo về Luật Lao động và chính sách nhân sự cho Công ty.

  5. Xây dựng và cung cấp các báo cáo định kỳ/đột xuất cho các cấp quản lý và các bộ phận liên quan
 • Là đầu mối và đại diện cho Phòng HC-NS trong các công tác, các hoạt động theo yêu cầu qui định đến Phụ trách Phòng.

Job Requirement

 1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành Quản trị Nhân sự/ Quản trị Nguồn nhân lực/ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực/ Quan hệ lao động/Quản trị Kinh doanh……
 • Kinh nghiệm từ 7 năm trở lên ở vị trí tương đương cho các Công ty về lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản….
 • Có kiến thức về Quản trị nhân lực; Văn hóa công ty; Cơ cấu tổ chức, hoạt động vận hành các phòng ban; HRBP
 • Kỹ năng phân tích nguồn lực và xác định giá trị nhu cầu.
 • Kỹ năng thấu hiểu khách hàng, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả. Kỹ xây dựng đội nhóm hiệu quả.
 • Kỹ năng xây dựng trải nghiệm nhân viên. Kỹ năng thiết kế và phát triển tổ chức.
 • Kỹ năng xây dựng và duy trì quan Hệ lao động. xây dưng chính sách đãi ngộ và quản trị nhân tài.
 • Kỹ năng xây dựng quản trị hiệu suất.
 • Có khả năng vi tính tốt: Word, Excel, Powerpoint, các phần mềm Nhân sự.

  2. Kỹ năng mềm
 • Chịu được áp lực công việc cao - liên tục, xử lý công việc nhanh và chính xác.
 • Tư duy tích cực và quản lý sự thay đổi tốt.
 • Nhạy bén, giải quyết công việc khoa học.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng thương thảo.
 • Kỹ năng phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng nội bộ & đối tác

  3. Yêu cầu khác
 • Trung thực, bảo mật thông tin.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.