Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm tính toán, triển khai thực hiện hồ sơ kỹ thuật đối với các biện pháp thi công phức tạp.
 • Tham gia đánh giá phản biện, rà soát chất lượng hồ sơ kỹ thuật.
 • Tham gia giải trình với bên mời thầu các vấn đề kỹ thuật do phòng KT-CL thực hiện
 • Báo cáo Quản lý bộ phận công việc theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng..
 • Theo dõi thường xuyên hồ sơ kỹ thuật của Dự án.
 • Tiếp nhận các yêu cầu từ BĐH, báo cáo với cấp trên các giải pháp kỹ thuật, BPTC đặc thù cần kiểm tính
 • Thực hiện kiểm tính toán, định hướng đối với các giải pháp kỹ thuật, BPTC từ các dự án.
 • Đôn đốc, rà soát, tiếp nhận báo cáo, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ.
 • Thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng hồ sơ kỹ thuật.
 • Báo cáo Quản lý bộ phận từng dự án, hàng tuần, hàng tháng
 • Cập nhật, kiểm soát hồ sơ dữ liệu phục vụ kiến thức doanh nghiệp .
 • Tham gia phân tích, xử lý các số liệu thô thành dữ liệu kiến thức doanh nghiệp
 • Thực hiện công tác cập nhật kiến thức doanh nghiệp theo quy trình và phạm vi thực hiện
 • Xây dựng tài liệu thi công mẫu áp dụng chung cho Tổng công ty
 • Tham gia đánh giá báo cáo kiểm soát chất lượng dự án theo kế hoạch.
 • Đề xuất các đề nghị, giải pháp khắc phục liên quan đến BPTC, giải pháp kỹ thuật

QUYỀN LỢI:

 • Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
 • Xét tăng lương 1 lần/năm.
 • Thưởng tháng lương thứ 13.
 • Thưởng hiệu quả công việc.
 • Thưởng thâm niên.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......)
 • Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại.
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 1 năm có 15 ngày phép.
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Job Requirement

 • Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng.
 • Có khả năng tính toán kết cấu BTCT, Kết cấu thép, nền móng theo TCVN và/hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài
 • Có khả năng tham gia lập BPTC, hồ sơ kỹ thuật
 • Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành phục vụ biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật như: AutoCAD, ETABs, SAP2000, Plaxis, Geoslope.
 • Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Chọn Thầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

GIÁM ĐỐC XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

GIÁM ĐỐC XÂY LẮP GIAO THÔNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.