Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổng hợp các thông tin và đưa ra giải pháp huy động vốn:

 • Tổng hợp đánh giá môi trường huy động vốn bên ngoài và thực hiện đánh giá môi trường huy động vốn đối với hình thức huy động vốn mà Tổng Công ty khi có nhu cầu.
 • Tổng hợp khảo sát thị trường và xác định các nhu cầu cung cấp vốn của các đối tượng của các mảng huy động vốn hiện hữu.
 • Xây dựng kế hoạch huy động vốn trong ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu quản trị của Tổng Công ty và Công ty thành viên.
 • Thực hiện nghiên cứu, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro trong công tác huy động vốn.

2. Tìm kiếm mối quan hệ với các bên liên quan:

 • Tìm kiếm, xác định danh mục các Nhà đầu tư tiềm năng, Ngân hàng, Định chế tài chính và trung gian tài chính.
 • Xây dựng, cập nhật danh mục, thông tin và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan.
 • Tham gia thương lượng và đàm phán với Ngân hàng,các tổ chức tín dụng....

3. Thực hiện công tác huy động vốn:

 • Tổng hợp nhu cầu vốn toàn TCT dựa trên kế hoạch dòng tiền; kế hoạch tăng giảm vốn; các khoản vay và công cụ tài chính khác…lên kế hoạch huy động vốn.
 • Thực hiện huy động vốn và bảo lãnh vay vốn ….dựa trên kế hoạch vốn toàn TCT.
 • Đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin giải trình cho các bên liên quan về việc sử dụng vốn cho dự án đầu tư tại Tổng công ty và các Công ty thành viên.
 • Theo dõi tiến độ giải ngân cho các dự án và các kế hoạch vốn trong ngắn và dài hạn.

4. Tuân thủ các chế độ báo cáo theo quy định của phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán...
 • Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở các vị trí tương đương.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Giao tiếp tốt, biết tạo mối quan hệ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

TRƯỞNG BAN PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.