Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Thiết kế cấu trúc dữ liệu đầu vào và đầu ra (Database)
- Tạo các mẫu biểu thu thập dữ liệu đầu vào theo nhu cầu vận hành của
Tổng công ty (Sản lượng/Doanh thu/Chi phí/…).
- Trích xuất dữ liệu từ các hệ thống có sẵn ERP/Phần mềm kế toán đưa vào
Database.
- Tạo công cụ để cập nhật dữ liệu thường xuyên và định kỳ

2. Trích xuất dữ liệu theo các nhu cầu báo cáo quản trị
- Phối hợp thiết kế cơ chế trích xuất dữ liệu định kỳ theo mẫu biểu báo cáo
phục vụ nhu cầu quản trị của Tổng công ty (Báo cáo xây lắp, kinh doanh
vật tư, quản lý chi phí hoạt động,…)
- Tạo các công cụ cơ bản để sử dụng đa chiều dữ liệu tài chính/kế toán

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và tính chất công việc.

Job Requirement

1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn:
a. Kiến thức:
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ
thông tin;
- Am hiểu cơ bản về kế toán, tài chính và kiến thức pháp luật hiện hành liên quan đến công việc được giao;
- Nắm rõ các quy trình/ quy chế liên quan đến công việc được giao;
- Hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Tổng công ty: xây dựng, kinh doanh vật tư, bất động sản, đầu tư…
b. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
c. Kỹ năng chuyên môn:
- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;
- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả;
- Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, dễ hiểu

​2. Kỹ năng mềm
- Sử dụng tốt các công cụ phân tích, tổng hợp dữ liệu lớn.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng (Công cụ Excel, Powerpoint), phần mềm kế toán hoặc
ERP;
- Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B trở lên;
- Tư duy, logic.

3. Yêu cầu khác (nếu có).
- Kiên trì, chịu khó, ham học hỏi , trách nhiệm
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

QUẢN LÝ BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/04/2024

TRƯỞNG BAN PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.