Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài lại;

2. Lập và quản lý danh mục dự án đầu tư;

3. Phân tích và lập báo cáo đánh giá thị trường;

4. Phát triển mối quan hệ với Cơ quan thẩm quyền, Đối tác và Khách hàng;

5. Thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư;

6. Cải tiến và thường xuyên cập nhật mô hình quản lý danh mục dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tiễn của công ty.

Job Requirement

1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn
- Phát triển dự án đầu tư/Quản lý danh mục đầu tư.
- Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng, nhà đầu tư, đối tác nước ngoài.
- Lập kế hoạch.
- Kinh nghiệm các dự án hạ tầng (giao thông/bất động sản công nghiệp/năng lượng/logistics…)

2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp tốt.
- Giải quyết nhanh chóng, chính xác các vấn đề.
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tiếng Anh giao tiếp, viết email được với đối tác nước ngoài.

3. Yêu cầu khác (nếu có)
- Sức khỏe tốt.
- Hiểu biết quy định pháp luật về đầu tư.
- Có thể đi công tác khi được yêu cầu.

4. Thái độ:
Năng động - Sáng tạo
Bảo mật - Trung thực
Nhạy bén - Khéo léo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

QUẢN LÝ BỘ PHẬN NGUỒN VỐN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

QUẢN LÝ BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (BẤT ĐỘNG SẢN)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/03/2024

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/03/2024

CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ ĐỀN BÙ (BẤT ĐỘNG SẢN)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/03/2024

CHUYÊN VIÊN ĐO ĐẠC ĐỀN BÙ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/03/2024

CHUYÊN VIÊN ĐO ĐẠC ĐỀN BÙ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.