Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. Nghiên cứu, thu thập thông tin, nhận diện xu hướng thị trường liên quan đến mảng Xây lắp công nghiệp, các dự án Công nghiệp;

2. Lập/tiếp nhận danh sách các các dự án tiềm năng, phân loại theo nhóm dự án, nhóm khách hàng. Thu thập, tổng hợp thông tin đầy đủ và chính xác từ khách hàng thông qua nhiều nguồn (BCI, web, mối quan hệ,…) để nắm thông tin rõ ràng, phân tích thành phần chủ đạo trong dự án.

3. Phân tích, xây dựng chiến lược tiếp thị cho từng dự án.

4. Đánh giá tính khả thi dự thầu, lựa chọn các dự án khả thi đề xuất tham gia dự thầu;

5. Cập nhật liên tục dự án, lên kế hoạch đi thăm Khách hàng/ Công ty liên quan dự án đã, đang và sắp thực hiện. Tổ chức trình chiếu, giới thiệu năng lực để tìm kiếm cơ hội. Theo dõi và thực hiện kế hoạch đã đề ra để có được dự án.

6. Chuẩn bị hồ sơ/ tài liệu liên quan đến dự án, phối hợp với các bộ phận (P. Đấu thầu, Pháp chế, v.v..) để soạn thảo các thỏa thuận hợp tác, các thỏa thuận khung để thành lập Liên danh đấu thầu, cung cấp các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho các đối tác.

7. Hiểu và nắm rõ về dự án, về năng lực của Tổng công ty liên quan đến các dự án đó, các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

8. Chủ động làm việc với tư vấn/ thiết kế để có báo cáo đầu tư, báo cáo tiền khả thi, khả thi và hồ sơ thiết kế dự án sớm nhất nhằm giúp cho việc tính toán khối lượng được thực hiện nhanh, lên kế hoạch chào giá, chào thầu cho khách hàng sớm nhất.

9. Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng để theo dõi tinh trạng báo giá/chào thầu và việc ký kết hợp đồng.

10. Trong quá trinh thực hiện dự án, theo dõi, cập nhật tình hình thực tế tại Dự án (tiến độ dự án) cho để đảm bảo đúng các cam kết của Tổng công ty. Từ đó, tìm kiếm thêm các gói thầu khác hoặc các phát sinh khác của Dự án hoặc các dự án khác cùng khách hàng;

11. Phối hợp cùng các Ban điều hành dự án để thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng trong thời gian thi công và bảo hành dự án.

12. Tìm hiểu các dự án tiếp theo mà đối tác sẽ thực hiện, đề ra phương án hỗ trợ tốt nhất để có được dự án tiếp theo.CÔNG VIỆC HỖ TRỢ:

 • Hỗ trợ bộ phận khác trong các công việc có liên quan;
 • Hỗ trợ nhân viên công ty và khách hàng trong các vấn đề liên quan đến dự án của công ty;
 • Hỗ trợ công ty trong các hoạt động hội thảo/sự kiện giới thiệu dự án của công ty.
 • Các công việc khác của phòng (văn bản, báo cáo, tạm ứng, thanh toán);

Job Requirement

• Trình độ học vấn: ứng viên tốt nghiệp Đại học các ngành: Kỹ sư xây dựng Dân dụng – Công nghiệp hoặc các ngành Cơ, điện, Cơ khí, hoặc Cử nhân kinh tế, v.v..

• Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm cho vị trí Nhân viên/Chuyên viên phát triển kinh doanh/ Phát triển thị trường, Kỹ sư Phát triển kinh doanh, phát triển dự án Công nghiệp tại các công ty xây dựng.

• Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh

• Kỹ năng vi tính: Sử dụng vi tính thành thạo đặc biệt là Ms Office (Word, Excel, Power Point, MS 365).

• Kỹ năng trình bày: Sử dụng tốt các ứng dụng trình chiếu, kỹ năng trình bày, giới thiệu năng lực cho các đối tác; (Ưu tiên cho người đã biết sử dụng các phần mềm ERP)


Yêu 
cầu khác:

• Khả năng phân tích và thuyết trình mạch lạc các báo cáo.

• Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định.

• Tinh thần “team-work” – và khả năng lãnh đạo tốt trong hoạt động kinh doanh.

• Sức khỏe tốt và chịu áp lực công việc tốt.

• Có thể đi công tác trong nước và nước ngoài khi có yêu cầu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.