Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Chức năng Quản lý Tiền lương & Phúc lợi

 • Thực hiện tính lương hàng tháng, báo cáo, rà soát Bảo hiểm bắt buộc.
 • Triển khai chi trả các chế độ phúc lợi cho nhân viên Tổng Công ty.
 • Quản lý, kiểm tra, xác nhận lương, phúc lợi các Ban Điều hành trực thuộc Tổng Công ty.
 • Thực hiện công tác liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân.

2. Chức năng Quản lý Hệ thống Thông tin Nhân sự (HRIS):

 • Nhập và quản lý dữ liệu nhân sự phát sinh (thuyên chuyển, thay đổi lương, phụ cấp, …...) lên hệ thống HRIS một cách kịp thời.
 • Phối hợp cùng Quản lý Bộ phận thực hiện kiểm tra định kỳ và chỉnh sửa dữ liệu nhân sự trên hệ thống HRIS.

3. Chức năng Quản lý văn bản Nhân sự:

 • Tiếp nhận yêu cầu từ các bên hữu quan (Quản lý BP., Trưởng Phòng, các Phòng Ban,…), soạn thảo các Hợp đồng, văn bản thuộc chức năng Tiền lương, Phúc lợi.
 • Thực hiện sắp xếp, lưu trữ văn bản nhân sự, hồ sơ nhân viên (bản cứng và bản điện tử) khoa học, hiệu quả.
 • Quản lý hồ sơ, phục vụ truy xuất dữ liệu phục vụ công việc.

4. Chức năng Báo cáo Nhân sự và chức năng khác:

 • Hỗ trợ Quản lý BP. Tiền lương & Phúc lợi thực hiện các báo cáo Nhân sự định kỳ và đột xuất.
 • Hỗ trợ công việc thuộc các mảng chức năng khác tại Phòng Nhân sự.Thực hiện các công việc chức năng được giao bởi Quản lý BP. Tiền lương & Phúc lợi và Trưởng Phòng Nhân sự.

Job Requirement

 • Có kiến thức tốt về quản trị Nhân sự, Tiền lương & Phúc lợi.
 • Tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Tài chinh, Kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.
 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

Chế độ đãi ngộ:

 • Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
 • Xét tăng lương 1 lần/năm.
 • Thưởng tháng lương thứ 13.
 • Thưởng hiệu quả công việc.
 • Thưởng thâm niên.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......)
 • Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại.
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 1 năm có 15 ngày phép.
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ [HRBP]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ [HRBP]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.