Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Làm việc với các bên liên quan để hiểu rõ và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng của các hệ thống.
 2. Phân tích các yêu cầu được thu thập để xác định tính khả thi, sự ưu tiên, mối quan hệ giữa các yêu cầu, và đảm bảo rằng chúng đủ chi tiết và rõ ràng để phát triển.
 3. Theo dõi và quản lý các thay đổi về yêu cầu, đảm bảo rằng các thay đổi này được đánh giá và triển khai một cách cẩn thận.
 4. Hiểu phân tích và làm việc với đơn vị/ nhóm triển khai/ phát triển,nhận diện và đánh giá các vấn đề liên quan đến yêu cầu, đảm bảo rằng các yêu cầu được thiết lập và quản lý các vấn đề có thể phát sinh.
 5. Giám sát và kiểm tra chất lượng tính năng đơn vị/nhóm triển khai/phát triển.
 6. Soạn thảo các tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

Job Requirement

 1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn
  - Có kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu nghiệp (ERP) ít nhất 3 năm.
  - Có kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu người dùng trong phân hệ tài chính, kế toán và dự án của Microsoft dynamic 365. (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án của các công ty/ngành xây dựng)
  - Có kiến thức về các mô hình quản lý dự án CNTT (Agile, Scrum, Sprint ...)
 2. Kỹ năng mềm
  - Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
  - Kỹ năng quản lý tiến độ và kế hoạch
  - Chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/07/2024

PROJECT MANAGER (MICROSOFT DYNAMICS 365)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.