Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Làm việc với các bên liên quan để hiểu rõ nhu cầu, thu thập thông tin cần thiết và mong muốn của người dùng.

2. Phân tích và đánh giá các yêu cầu thu thập được để đảm bảo tính khả thi, sự rõ ràng và đầy đủ.

3. Nhận diện và đánh giá các vấn đề liên quan đến yêu cầu, đảm bảo rằng các yêu cầu được thiết lập và quản lý sao cho giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh.

4. Cung cấp hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của người dùng và đối tác triển khai trong suốt quá trình triển khai và vận hành hệ thống ERP.

5. Biên soạn tài liệu yêu cầu chi tiết, bao gồm mô tả yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng,các yêu cầu kỹ thuật khác và hướng dẫn người dùng.

6. Thiết lập chức năng và quy trình nghiệp vụ; hỗ trợ việc tích hợp ERP và các hệ thống khác.

Job Requirement

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN:

1. Có kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu nghiệp vụ ít nhất 3 năm.

2. Có kinh nghiệm trong việc phân tịch yêu cầu người dùng trong phân hệ tài chính, kế toán và dự án của Microsoft dynamics 365.

3. Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án IT trong ngành xây dựng là một lợi thế.

4. Có kiến thức về các mô hình quản lý dự án CNTT.

KỸNĂNG MỀM:

1. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

2. Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ.

3. Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ.

4. Các kỹ năng báo cáo liên quan.

5. Chịu áp lực trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.