Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, điều hành khai thác mỏ vật liệu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác khai thác đảm bảo đúng mục đích khai thác, vị trí khai thác. Đảm bảo toàn bộ khoáng sản khai thác được đưa vào thi công dự án và không bị thất thoát;
 • Phối hợp làm việc cùng các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương, cơ quan Tài nguyên môi trường, ... để xử lý các việc liên quan đến mỏ;
 • Chủ trì, kiểm tra việc lập báo cáo định kỳ, lập bản đồ hiện trạng khai thác định kỳ, trình ký lãnh đạo để báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước;
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, sản xuất, chỉ đạo công tác chuyên môn tại mỏ;
 • Tham mưu với Ban lãnh đạo công tác xây dựng, ban hành và áp dụng các quy trình, quy định kỹ thuật và trực tiếp chỉ đạo và giám sát thực hiện;
 • Liên hệ làm việc, tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương;
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất những công việc mình phụ trách và theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Nắm vững quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Nắm vững quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;
 • Có trình độ tổ chức, quản lý, kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường;
 • Có kinh nghiệm thực tế để tổ chức và thực hiện việc áp dụng, cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong khai thác;
 • Có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý và kinh nghiệm thực tế điều hành kỹ thuật trong khai thác mỏ.
 • Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt;
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thân thiện và có nhu cầu thăng tiến;
 • Trình độ: kỹ sư khai thác mỏ, có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.