Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Triển khai phân hệ liên tài chính kế toán trên ERP dựa trên các mục tiêu được thiết lập.
  - Làm việc chặc chẻ với đơn vị phát triển phần mềm để có được danh sách các chức năng của toàn phân hệ và chức năng theo giai đoạn theo mục tiêu đã đề ra.
  - Làm rõ mục tiêu tổng thể và và mục tiêu theo đạt được từng giai đoạn.
  - Làm rõ kế hoạch triển khai tổng thể và kế hoạch triển khai theo gia đoạn
  - Phối hợp thực hiện và theo sát quá trình triển khai.
 2. Tham gia các buổi thảo luận, góp ý giải pháp và kế hoạch triển khai phân hệ tài chính kế toán tại công ty.
  - Tham gia trực tiếp các buổi thảo luận nghiệp vụ liên quan đến module.
  - Nắm rõ các yêu cầu về chức năng, nghiệm vụ phần mềm khi triển khai.
 3. Tiếp nhận và sử lý các lỗi người dùng, viết các hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng.
  - Liên hệ với người dùng để hiểu, mô phỏng và phân tích các vấn đề/lỗi của họ nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ và đưa ra hướng dẫn giải quyết mọi sự cố trong ứng dụng ERP.
  - Phối hợp liên hệ với bộ phân phất triển để xử lý lỗi trong trường hợp cần thiết.

 4. Phân tích dữ liệu từ ứng dụng ERP và tạo các báo cáo kỹ thuật/ kinh doanh dựa trên yêu cầu của trưởng phòng, ban và ban lãnh đạo.
  - Tìm hiểu tất cả các dữ liệu hiện có trên ERP.
  - Thu thập các yêu cầu về báo cáo của các phòng ban liên quan.
  - Tạo các báo cáo kỹ thuật/ kinh doanh theo yêu cầu của trưởng phòng, ban và ban lãnh đạo.
 5. Báo cáo tiến độ dự án với quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty.

Job Requirement

 1. Có kinh nghiệm trong triển khai dự án tài chính kế toán trên ERP Odoo ít nhất 2 năm.
 2. Có kinh nghiệm trong các dự án Odoo và Xây dựng là một lợi thế.
 3. Có kiến thực tế trong việc triển khai dự án ERP.
 4. Có kiến thức về các mô hình quản lý dự án CNTT.
 5. Kỹ năng thực hiện và quản lý tiến độ công việc, chịu áp lực cao;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

PROJECT MANAGER (IT PROJECT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.