Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Dựa vào tiến độ phê duyệt, theo các điều kiện Hợp đồng với Chủ Đầu Tư, Nhà Thầu Phụ, lập kế hoạch dòng tiền tổng thể của dự án.
 • Lập mới PAKD thi công theo Form mẫu ban hành, trong quá trình thi công nếu có phát sinh thì cập nhật lại theo dữ liệu mới - cập nhật về chi phí gián tiếp, trực tiếp.
 • Phân tích các điều khoản Hợp Đồng Chủ Đầu Tư bao gồm điều khoản thanh khoán, quyết toán, phát sinh, trượt giá,... Tiến hành lập Phụ lục Hợp Đồng (Nếu có).
 • Kiểm soát danh mục hồ sơ thanh toán với Chủ Đầu Tư.
 • Sau khi có thông báo trúng thầu chủ trì soạn Dự thảo Hợp đồng, gửi các phòng ban liên quan lấy ý kiến, thương thảo Nhà thầu chốt và trình ký hoàn thành Hợp đồng.
 • Kiểm tra, trình ký, lập thanh toán trên hệ thống hồ sơ thanh toán tạm ứng, đợt, quyết toán theo điều kiện Hợp đồng.
 • Cập nhật vào bảng theo dõi.
 • Kiểm soát các chi phí của dự án theo PAKD được phê duyệt nhầm tối ưu hóa mức lợi nhuận dự án: Kiểm tra - soát xét tạm ứng chi phí hoạt động, chi phí tiện ích, Phát sinh Hợp đồng thầu phụ.
 • Dựa theo kế hoạch sản lượng doanh thu, dòng tiền năm, quý, tháng được phê duyệt nhắc nhở, đốc thúc BĐH bám sát thực hiện.
 • Lập báo cáo theo quy định hằng quý, tháng, tuần theo quy định và một số báo cáo đột xuất khác: Báo cáo sản lượng, doanh thu, dòng tiền, thu, chi,...
 • Phối hợp cung cấp số liệu, có ý kiến đóng góp, phối hợp các phòng ban liên quan để xử lý việc theo quy trình Tổng Công Ty.

Job Requirement

1. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn:

 • Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng, Kinh tế xây dựng.
 •  Số năm kinh nghiệm:  02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, 05 kinh nghiệm trong linh vực xây dựng.
 •  Kỹ năng chuyên môn:
 • Thành thạo vi tính - Thành thạo  MS Office  ở mức độ nâng cao
 • Tiếng anh: Đọc hiểu rõ các tài liệu liên quan tới tiêu chuẩn, Hợp đồng ngành xây dựng, thành thạo viết mail phản hồi thông tin tới đối tác.
 • Thành thạo lập phương án chi phí triển khai dự án sau khi trúng thầu (có kiến thức về chi phí trực tiếp thi công, Chi phí nhân sự và hoạt động của BĐH).
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm với vị trí QS tại dự án quy mô > 100 tỷ.

2. Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng trình bày, thuyết trình, nói năng lưu lót, hội họp tốt.
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc nhóm, làm việc độc lập.
 • Giải quyết công việc linh hoạt, nhanh chóng.
 • Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt.
 • Kỹ năng đối ngoại tốt.

3. Yêu cầu khác (nếu có):

 • Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần học hỏi.
 • Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo.
 • Chia sẽ những kinh nghiệm mình đã có cho đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất vì mục tiêu chung của Tổng Công Ty.

Chế độ đãi ngộ:

 • Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
 • Phụ cấp công trình, cơm, điện thoại.
 • Xét tăng lương 1 lần/năm.
 • Thưởng tháng lương thứ 13.
 • Thưởng hiệu quả công việc.
 • Thưởng thâm niên.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......).
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 1 năm có 15 ngày phép.
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

TRƯỞNG PHÒNG HSE

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KỸ SƯ QS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG (ĐƯỜNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG (CẦU)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KẾ TOÁN XÂY LẮP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.