Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Mô tả công việc:

 • Đọc để hiểu rõ các quy định về trách nhiệm thực hiện HSE trong hợp đồng
 • Thực hiện các công việc được Trưởng nhóm giao và báo cáo công việc cho Trưởng nhóm hàng ngày, tuần; Giám sát ATLĐ và đưa ra phương án giải quyết.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc được giao và hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu
 • Hướng dẫn thầu phụ tuân thủ quy định HSE Dự án. Xem xét và đánh giá năng lực thực thi HSE của các nhà thầu phụ trước khi trình cho Trưởng nhóm xem xét chấp thuận
 • Hỗ trợ trưởng nhóm tổ chức các cuộc họp (nội bộ hoặc thầu phụ) để kết nối các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề nảy sinh trong khu vực mình giám sát.

Phúc Lợi:

 • Xét tăng lương định kỳ hàng năm 1 lần/năm.
 • Thưởng: tháng lương thứ 13, hiệu quả công việc, thâm niên, các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......)
 • Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành Xây dựng, Bảo hộ lao động & Chứng chỉ ATLĐ
 • Từng phụ trách công tác ATLĐ tối thiểu 1 công trình giao thông
 • Nắm vững kiến thức chuyên môn - kỹ thuật liên quan đến công việc..
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư Môi Trường

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Giám sát thi công hiện trường (Phần Đường/Cầu)

Location: Ca Mau, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Chất lượng (QA/QC)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Giám sát thi công hiện trường (Phần Đường/Cầu)

Location: Ca Mau, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kỹ sư Thí Nghiệm (Công trình Giao thông đường bộ)

Location: Ca Mau Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kỹ sư QS (Công trình Giao thông đường bộ)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Trưởng Bộ Phận/Trưởng Nhóm Thi Công (Phần Đường)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.