Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1 .Tham gia xây dựng hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ giá cho các gói dự thầu có hạng mục MEP.

2 . Phối hợp phòng thiết kế trong công tác đấu thầu các dự án D&B và EPC.

3 . Phối hợp BĐH, Phòng KT&CL kiểm soát chất lượng, tiến độ, kế hoạch công việc các gói thầu MEP.

4 . Quản lý công tác triển khai công tác điện – nước tạm công trình.

5 . Phối hợp phòng TK quản lý thiết kế MEP các dự án D&B và EPC.

6 . Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho BĐH.

7 . Hỗ trợ cập nhật giá công tác MEP cho phòng PTKD, Phòng cung ứng & chọn thầu.

8 . Phối hợp phòng KT&CL, xây dựng thư viện kiến thức các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công.

9 . Phối hợp phòng thiết kế trong công tác quản lý thiết kế, tối ưu hóa thiết kế.

10 . Phối hợp phòng KT&CL, phòng nhân sự xây dựng các các chương trình đào tạo kiến thức liên quan đến MEP.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cấp thoát nước / Nhiệt lạnh / Cơ khí
 • Trên 05 năm kinh nghiệm làm việc. Đã tham gia quản lý ít nhất 3 dự án tại các lĩnh vực liên quan.
 • Có chứng chỉ giám sát hạng I, có chứng chỉ thiết kế là 1 lợi thế.
 • Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư nghị định về hệ thống cơ điện, quản lý xây dựng.
 • Kiến thức hiểu biết: Quản lý dự án/quản lý xây dựng công trình các công trình.
 • Thao tác tốt với các phần mềm Office và các phần mềm chuyên ngành: AutoCad, MS Project, Revit, ứng dụng BIM (lợi thế)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ GIÁ THẦU DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.