Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Bảo Hành:

 • Tiếp nhận yêu cầu bảo hành công trình.
 • Xác định trách nhiệm bảo hành.
 • Kiểm tra, phê duyệt phương án, tiến độ.
 • Thực hiện công tác bảo hành.
 • Kiểm tra và xác nhận.
 • Nghiệm thu Bên A .

Thu hồi Công nợ:

 • Tổng hợp danh sách công nợ định kỳ.
 • Phân loại và đề xuất giải pháp thu hồi công nợ.
 • Kiểm tra, phân loại, xử lý nợ đến hạn Báo cáo và đề xuất giải pháp thu hồi công nợ.
 • Thực hiện xử lý công nợ theo phương án được duyệt.
 • Đề xuất phương án xử lý nợ khó đòi.
 • Thực hiện xử lý công nợ khó đòi theo phương án được duyệt.
 • Cập nhật kết quả xử lý nợ, lưu hồ sơ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng, Kinh tế xây dựng
 • 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Thành thạo vi tính – thành thạo MS Ofice ở mức độ nâng cao
 • Đọc hiểu rõ các tài liệu liên quan tới tiêu chuẩn, hợp đồng ngành xây dưng.
 • Thành thảo viết mail phản hồi thông tin tới đối tác. 
 • Thành thạo lập phương án chi phí triển khai dự án sau khi trúng thầu (có kiến thức về chi phí trực tiếp thi công
 • Chi phí nhân sự và hoạt động của BĐH. \
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm với vị trí QS tại dự án quy mô >100 tỷ.
 • Có kỹ năng trình bày, thuyết trình, nói năng lưu loát, hội họp tốt.
 • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc nhóm, làm việc độc lập.
 • Giải quyết công việc linh hoạt, nhanh chóng.
 • Kỹ năng thương lượng, đàm phát tốt.
 • Kỹ năng đối ngoại tốt.
 • Siêng năng, cẩn thận,có tinh thần học hỏi.
 • Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo.
 • Chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có cho ACE đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành công việc một cách tốt nhất vì mục tiêu chung của Tổng Công ty.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ QC - DA HẠ TẦNG TPHCM & MĐNB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - DA CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

TRƯỞNG BỘ PHẬN QC - DA CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.