Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ điều hành cho khu vực quản lý. Kiểm tra chi tiết các công tác chuẩn bị của nhà thầu phụ: hồ sơ, biện pháp thi công, tiến độ, nhân lực và thiết bị dự kiến. Theo sát các công tác này đảm bảo đúng kế hoạch và báo cáo trưởng bộ phận nếu cần thiết.

2. Bám sát nhà thầu phụ cho công tác huy động nhân lực, máy móc, vật tư đảm bảo yêu cầu của dự án.

3. Bám sát tiến độ, chất lượng và an toàn các công tác nhà thầu phụ, và đề ra biện pháp khắc phục và cải tiến kịp thời.

4. Phân chia nhiệm vụ cho các thành viên dưới quyền cho mục đích quản lý nhà thầu phụ hiệu quả và hợp lý.

5. Bám sát các công việc và các báo cáo từ thành viên nhóm hàng ngày, đảm bảo công việc theo kế hoạch đề ra. và báo cáo cho trưởng bộ phận nếu cần thiết.

6. Báo cáo trưởng bộ phận và tổ chức các cuộc họp nội bộ với các bộ phận liên quan hoặc nhà thầu phụ để xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án.

7. Báo cáo các yêu cầu phát sinh và thay đổi trong quá trình thi công và đề xuất các phương án giải quyết phù hợp cho trưởng bộ phận.

8. Báo cáo và xử lý các sự cố tại công trình và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

9.Phối hợp với Chủ đầu tư, tư vấn cho các công tác thi công hàng ngày. Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi.

Job Requirement

1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn

- Kinh nghiệm: 10 năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ cơ khí, hoặc làm ở vị trí liên quan

2. Kỹ năng mềm
- Khả năng giao tiếp, kết nối thông tin tốt.
- Kỹ năng phân tích rủi ro.
- Khả năng phân tích và làm việc nhóm.
- Làm việc dưới áp lực lớn.

3. Yêu cầu khác (nếu có)
- Tiếng Anh giao tiếp và văn bản tốt.
- Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (MS Office).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.