Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Mô tả công việc:

 • Tổ chức thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho các dự án.
 • Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cho các dự án từ giai đoạn thi công xây dựng đến giai đoạn vận hành Dự án.
 • Phối hợp với Ban quản lý dự án triển khai các công trình bảo vệ môi trường.
 • Rà soát và đề xuất với ban lãnh đạo về tổ chức nhân sự thực hiện quản lý môi trường tại dự án.
 • Giám sát tình hình hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án. 
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tiếp đoàn thanh tra môi trường.

Phúc Lợi:

 • Xét tăng lương định kỳ hàng năm 1 lần/năm.
 • Thưởng: tháng lương thứ 13, hiệu quả công việc, thâm niên, các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......)
 • Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm

Job Requirement

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên Chuyên ngành môi trường
 • Từng phụ trách công tác môi trường tối thiểu 1 công trình giao thông
 • Nắm vững kiến thức chuyên môn - kỹ thuật liên quan đến công việc.
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư An Toàn Lao Động

Location: Ca Mau, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Giám sát thi công hiện trường (Phần Đường/Cầu)

Location: Ca Mau, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Chất lượng (QA/QC)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kỹ sư Cầu đường phụ trách Giám sát thi công hiện trường (Phần Đường/Cầu)

Location: Ca Mau, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Kỹ sư QS (Công trình Giao thông đường bộ)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Trưởng Bộ Phận/Trưởng Nhóm Thi Công (Phần Đường)

Location: Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.