Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Phụ trách công tác thí nghiệm tại dự án. Quản lý phòng thí nghiệm hiện trường.
 • Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện công tác thí nghiệm VLXD, quản lý và đảm bảo chất lượng vật liệu sử dụng cho dự án.
 • Giám sát hoạt động thí nghiệm VLXD của phòng thí nghiệm hiện trường.
 • Tuân thủ các chế độ báo cáo theo quy định của Ban điều hành hoặc Tổng công ty.
 • Thực hiện các nhiệm khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng/ Giám đốc dự án.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH: ngành VLXD, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đường bộ, hoặc cầu, hoặc hầm).
 •  Có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng nhận đào tạo về thí nghiệm VLXD.
 • Có thời gian làm công tác thí nghiệm VLXD công trình giao thông tối thiểu 5 năm
 • Hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng/công trình giao thông đường bộ cấp 1 trở lên (có hạng mục cầu cấp II), hoặc 2 hợp đồng/công trình giao thông đường bộ cấp 2 trở lên (có hạng mục cầu cấp III) với vai trò phụ trách vật liệu/phụ trách thí nghiệm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG (ĐƯỜNG)

Location: Tra Vinh, Soc Trang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.