Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện công tác thanh toán A-B, B-B’.
 • Kiểm soát chi phí quản lý dự án theo PAKD được duyệt.
 • Thực hiện các hồ sơ phát sinh, ký PLHĐ và các công việc khác theo sự phân công của Chỉ Huy Trưởng.
 • Tuân thủ các chế độ báo cáo theo quy định của Tổng Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc Kinh tế xây dựng.
 • Kinh nghiệm ≥ 03 năm.
 • Quản lý công việc, giải quyết vấn đề, tư duy sang tạo, giao tiếp tốt.

Chế độ đãi ngộ:

 • Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
 • Phụ cấp công trình, cơm, điện thoại.
 • Xét tăng lương 1 lần/năm.
 • Thưởng tháng lương thứ 13.
 • Thưởng hiệu quả công việc.
 • Thưởng thâm niên.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm (02/09, 30/04, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi.......)
 • Phụ cấp cơm, phụ cấp điện thoại.
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 1 năm có 15 ngày phép.
 • Tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Job tags: KỸ SƯ QS

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

TRƯỞNG PHÒNG HSE

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ HỢP ĐỒNG GT-HTKT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG (ĐƯỜNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG (CẦU)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

KẾ TOÁN XÂY LẮP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.