Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Liệt kê và thống kê toàn bộ những bản vẽ cần phải triển khai thi công tại hiện trường để làm bản vẽ đệ trình cho TVGS phê duyệt.
 • Theo dõi tình trạng các bản vẽ đã được phê duyệt và tiến độ hoàn thành cho các bản vẽ còn lại.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi sự không phù hợp của thiết kế kỹ thuật (nếu có),
 • Trả lời và phản hồi cho TVGS những bản vẽ phát sinh cho dự án.
 • Kiểm tra và Phối hợp với hiện trạng thực tế tại công trường để triển khai đúng các bản vẽ theo thực tế tại hiện trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phó Giám đốc BĐHDA
 • Dựa vào bản vẽ để thực hiện và tính khối lượng cho các nhà thầu phụ/ tổ đội khi cần.
 • Hỗ trợ vẽ các bản vẽ về biển pháp thi công cho dự án khi có nhu cầu để giải trình cho TVGS và chủ đầu tư.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đai Học chuyên ngành xây dựng hoặc kiến trúc
 • Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai được vác bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật.
 • Am hiểu các tiêu chuẩn về ngành xây dựng , sự dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thi công, Shopdrawing, Biện pháp thi công.
 • Có 3- 5 năm trong lĩnh vực xây dựng Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.
 • Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Campuchia.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.