Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Phát triển, triển khai và quản lý mã nguồn của các dự án phần mềm phục vụ công việc vận hành và quản lý của Tổng công ty.

2. Thu thập các yêu cầu từ các phòng ban trong tổng công ty; phân tích các yêu cầu và định nghĩa các chức năng của thệ thống

3. Kiểm tra và triển khai phần mềm và hệ thống

4. Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp phần mềm và hệ thống

5. Thu thập và đánh giá phản hồi của người dùng

6. Đề xuất and thực hiện các cải tiến

7. Tạo tài liệu kỷ thuật liên quan và các báo cáo

Job Requirement

1. Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm, lập trình hoặc các vị trí liên quan.

2. Có kiến thực về các ngôn ngữ lập trình Python, Odoo ERP, C#, Angular, CSS, HTML, SCSS

3. Có kinh nghiệm với hệ cơ sở dữ liệu PostgreSQL, SQL database

4. Có khả năng học ngôn ngữ mới và các kỷ thuật theo yêu cầu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.