Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra khối lương, chất lượng cát tại mỏ.
 • Ghi và phát phiếu xuất kho cho đơn vị khai thác và đơn vị vận chuyển.
 • Theo dõi xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức.
 • Báo cáo, phối hợp và điều phối công việc.

Job Requirement

 • Đã từng làm thủ kho các công trình xây dựng hoặc mỏ.
 • Kỹ năng kết nối thông tin và xử lý công việc tốt.
 • Làm việc dưới môi trường áp lực cao.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.