Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Phụ trách Kế toán Kinh doanh vật tư:

 • Kiểm tra công tác xuất nhập vật tư mua bán từ Phòng Kinh doanh Vật tư.
 • Kiểm tra công tác theo dõi công nợ phải trả và thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu công nợ phải thu và đôn đốc phòng Kinh doanh Vật tư thu hồi công nợ.
 • Theo dõi Phương án Kinh doanh, chính sách kinh doanh, tờ trình tín chấp, bảo lãnh thanh toán và hợp đồng mua bán từ Phòng Kinh doanh Vật tư.
 • Tổng hợp kết quả kinh doanh và đánh giá thực tế thực hiện so với kế hoạch kinh doanh đã duyệt.
 • Ký duyệt hồ sơ thanh toán của phòng Kinh doanh Vật tư trên cơ sở đệ trình của kế toán viên.
 • Theo dõi vật tư đưa vào dự án.
 • Ký các phiếu nhập, xuất kho.
 • Ký hóa đơn điện tử bán vật tư kinh doanh.
 • Ký biên bản đối chiếu công nợ phải thu phải trả.

2. Phụ trách Kế toán hoạt động đầu tư:

 • Phê duyệt hồ sơ thanh toán cho hoạt động đầu tư.
 • Làm các báo cáo công việc kế toán liên quan đến hoạt động đầu tư.
 • Theo dõi chi phí đầu tư của các dự án.
 • Soạn thảo các quy định, quy trình nội bộ của Phòng kế toán liên quan đến hoạt động đầu tư.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên nam
 • Có kinh nghiêm quản lý kế toán các dự án đầu tư và dự án BOT
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động dự án đầu tư.
 • Tiếng anh đọc hiểu, giao tiếp.
 • Thành thạo các phầm mềm kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, phối hợp công việc tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN (HĐ 6 THÁNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/06/2024

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN NGÂN HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.