Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng theo định hướng hằng năm của Tổng Công ty.

. Phối hợp với Nhà thầu phụ/ Nhà cung cấp/ Nhà sản xuất nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công tối ưu áp dụng vào thi công xây dựng

. Tham gia hoạch định chiến lược nhân sự nội bộ Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển

. Quản lý hiệu quả công việc của nhân sự của Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển.

. Phối hợp với Phòng/Ban chức năng triển khai xây dựng và hoàn thiện tài liệu đào tạo chuyên môn của Phòng.

. Tham gia đào tạo theo định hướng của Tổng Công ty hằng năm

Job Requirement

1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn:

- Trình độ học vấn: Kỹ sư / Kiến trúc sư/ Thạc sĩ

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật vật liệu / Kỹ thuật xây dựng / Kiến trúc

- Chứng chỉ nghề nghiệp/ chuyên môn: Chứng chỉ Thiết kế công trình và bằng cấp khác (nếu có).

- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 10 năm ở vị trí nghiên cứu kỹ thuật xây dựng/ khảo sát/ kiến trúc/ vật liệu xây dựng, có thành tích quản lý nghiên cứu kỹ thuật.

- Trình độ tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng như MS Office, MS Project, và các phần mềm ứng dụng có liên quan xây dựng như AutoCAD, Revit, Navitworks, BIM360, Archicad, Sketch up, … là một lợi thế.

- Các yêu cầu về năng lực chuyên môn/ Professional capacity requirements:

+ Có kiến thức chuyên sâu về các ứng dụng công nghệ, vật liệu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công mới trong ngành xây dựng.

+ Nắm bắt được sự phát triển và xu hướng của các công nghệ, vật liệu mới trong ngành xây dựng.

+ Thiết lập và nâng cao các quy trình, biểu mẫu, công cụ và các công cụ khác liên quan đến hoạt động R&D, ví dụ như: các công nghệ, các vật liệu mới, các giải pháp kỹ thuật và thi công tối ưu, …

+ Có khả năng phân tích, đánh giá và nghiên cứu áp dụng vật liệu, công nghệ mới vào dự án.

+ Kiến thức về nhà cung cấp, nhà sản xuất và các sản phẩm có sẵn tại địa phương và thị trường nước ngoài.

2. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và truyền đạt thông tin rõ ràng

- Có kỹ năng làm việc nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, quản trị các rủi ro trong dự án

- Có tư duy sáng tạo/ Have creative thinking.

- Có khả năng về hoạch định chiến lược nhân sự, quản lý hiệu quả công việc của nhân sự

- Có khả năng xây dựng và triển khai đào tạo chuyên môn cho nội bộ và đào tạo chuyên môn theo định hướng của Công ty

3. Yêu cầu khác:

- Chuyên nghiệp, trung thực, hiệu quả

- Có khả năng chịu áp lực trong công việc

- Có hiểu biết về Thiết kế và BIM

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ GIÁ THẦU DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.