Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án: thu thập, phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp vận hành, nghiệp vụ liên quan, lên kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện với các phòng ban liên quan và đơn vị triển khai dự án;
 2. Tham gia các buổi thảo luận, chốt chức năng, giải pháp và kế hoạch triển khai với đối tác cung cấp dịch vụ, người yêu cầu và cấp trên trực tiếp;
 3. Làm việc chặc chẻ với đơn vị cung cấp giải pháp và các phòng ban liên quan, theo dõi quá trình triển khai, xác định các vấn đề có liên quan trong/ngoài phầm mềm từ đó đề xuất giải pháp phù hợp;
  - Thiết lập các cuộc họp giải quyết vấn đề với các bên liên quan.
  - Thông báo các quyết định liên quan.
  - Tìm kiếm giải pháp.

 4. Quản lý tất cả các giai đoạn của dự án từ lập kế hoạch, phát triển, tích hợp đến kiểm tra sản phẩm.
  - Xác định các công việc cần hoàn thành để dự án thành công.
  - Xác định các giai đoạn cần thực hiện trong dự án và các mục tiêu của từng giai đoạn.
  - Triển khai chi tiết các kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu.
  - Tham gia vào quá trình kiểm tra và nghiệm thu dự án.

 5. Báo cáo tiến độ dự án với quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty

Job Requirement

 1. Có kinh nghiệm trong quản lý và triển khai dự án CNTT ít nhất 3 năm;
 2. Có kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu người dùng, tìm kiếm và chốt giải pháp;
 3. Có kinh nghiệm trong các dự án Odoo và Xây dựng là một lợi thế;
 4. Có kiến thực tế trong việc triển khai dự án ERP;
 5. Có kiến thức về các mô hình quản lý dự án CNTT;
 6. Kỹ năng thực hiện và quản lý tiến độ công việc, chịu áp lực cao;
 7. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục; Quản lý phát triển đội ngũ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

IT DEVELOPER (CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHÂN HỆ TÀI CHÍNH/ FINANCE CORE)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.