Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu các quy định nhà nước, lập đơn giá tạm cho mỏ vật liệu
 • Hợp đồng với chi nhánh mỏ: Phối hợp và góp ý các nội dung về Hợp với chi nhánh liên quan mỏ vật liệu.
 • Phương án tài chính mỏ (PATC): Chủ trì lập PATC mỏ sau khi có Hợp đồng CC1 và chi nhánh mỏ. Cập nhật PATC hàng kỳ và giai đoạn quyết toán dự án theo quy định của Tổng Công ty.
 • Chi phí theo PATC được duyệt: Kiểm soát các chi phí của Gói thầu/ Dự án theo PATC đã được phê duyệt.
 • Hợp đồng B-B’: Chủ trì soạn thảo Hợp đồng B-B’. Phối hợp với BĐH MỎ VẬT LIỆU và Phòng cung ứng chọn thầu hoàn thiện hợp đồng B-B’ cho các đơn vị thi công sau khi có Phương án kinh doanh được Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt.
 • Kiểm soát, thực hiện, thúc đẩy hồ sơ thanh toán hàng kỳ, quyết toán B-B’.- Phối hợp BĐH MỎ VẬT LIỆU quyết toán đóng mỏ;
 • Báo cáo hàng tuần, hàng tháng các công việc liên quan đến Mỏ vật liệu: Đơn giá/ Khối lượng/ các hồ sơ liên quan quyết toán mỏ.
 • Tham gia xây dựng cập nhật các quy trình liên quan đến Kiểm soát chi phí và Hợp đồng: Quy trình Mỏ Vật liệu; Quy trình thanh quyết toán B-B’. Quy trình phát sinh B-B’; Biểu mẫu thanh toán/Quyết toán B-B’; Hợp đồng thầu phụ B-B’ (Hợp đồng mẫu)….Và các biểu mẫu báo cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.
 • Cập nhật các Nghị định, thông tư, văn bản của Nhà nước ban hành mới nhất liên quan đến Quản lý dự án/Thanh quyết toán công trình.
 • Đôn đốc, rà soát, tiếp nhận báo cáo, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ.
 • Tham gia kiểm soát và đánh giá báo cáo hiệu quả xây lắp của dự án và các báo cáo khác có liên quan.
 • Phối hợp tốt với BĐH MỎ VẬT LIỆU để tối ưu hoá hiệu quả tài chính dự án.
 • Đề xuất các đề nghị, giải pháp khắc phục liên quan đến hiệu quả xây lắp của dự án.
 • Tham gia các cuộc họp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc tại dự án liên quan đến KS CP-HĐ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có kinh nghiệp trong công tác quản lý mỏ lộ thiên (mỏ đất, mỏ đá, mỏ cát)
 • Nắm vững công tác pháp lý về vận hành, điều hành mỏ
 • Sẵn sàng đi công tác
 • Giao tiếp tốt và có nhiều mối quan hệ với các sở ban ngành

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.