Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Nhiệm vụ chính:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác, phát huy các mối quan hệ với: Nhà đầy tư, Ngân hàng, Định chế tài chính và trung gian tài chính để đảm báo luôn sẵn sàng có nguồn vốn khi cần thiết

- Là đầu mối cung cấp, giải trình các thông tin với các Tổ chức tín dụng, Nhà đầu tư, định chế tài chính và trung gian tài chính

- Đảm bảo nguồn vốn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và Công ty thành viên.

Chi tiết công việc:

- Tổng hợp các thông tin và đưa ra giải pháp huy động vốn:

 • Tổng hợp đánh giá môi trường huy động vốn bên ngoài và thực hiện đánh giá môi trường huy động vốn đối với hình thức huy động vốn khi Tổng Công ty có nhu cầu
 • Tổng hợp khảo sát thị trường và xác định nhu cầu cung cấp vốn của các đối tượng của các mảng huy động vốn hiện hữu
 • Xây dựng kế hoạch huy động vốn trong ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu quản trị của Tổng Công ty và Công ty thành viên.
 • Thực hiện nghiên cứu, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro trong công tác huy động vốn.

- Tìm kiếm các mối quan hệ với các bên liên quan

 • Tìm kiếm xác định danh mục các nhà Đầu tư tiềm năng,  Ngân hàng, Định chế tài chính và trung gian tài chính
 • Xây dựng, cập nhật danh mục, thông tin và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan
 • Tham gia thương lượng, đàm phán với Ngân hàng, tổ chức tín dụng

- Thực hiện công tác huy động vốn

 • Tổng hợp nhu cầu vốn toàn Tổng Công ty dựa trên kế hoạch dòng tiền; kế hoạch tăng giảm vốn, các khoản vay và công cụ tài chính khác... lên kế hoạch huy động vốn
 • Thực hiện huy động vốn, bảo lãnh vay vốn ... dựa trên kế hoạch vốn toàn Tổng Công ty
 • Đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin giải trình cho các bên liên quan về việc sử dụng vốn cho dự án đầu tư tại Tổng công ty và các công ty thành viên
 • Theo dõi tiến độ giải ngân cho các dự án và các kế hoạch vốn trong ngắn hạn và dài hạn

- Chủ động hỗ trợ các thành viên khác trong phòng khi cần thiết

- Tuân thủ các báo cáo theo quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

- Kinh nghiệm tối thiểu 7-10 năm ở công việc tương đương, ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý

- Kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng thương lượng - giải quyết vấn đề,...

- Khả năng ngoại ngữ là lợi thế.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

QUẢN LÝ BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.