Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty và các công ty thành viên thông qua các chỉ tiêu tài chính.

 • Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích tài chính, đẩy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Lập và phân tích các báo cáo quản trị cho nhu cầu phân tích chuyên sâu của Ban lãnh đạo.
 • Phân tích đa chiều các yếu tố liên quan đến việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Tham gia đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh của các dự án (xây dựng, đầu tư, đầu tư tài chính, …) trên phương diện tài chính nhằm giúp cho Ban lãnh đạo lựa chọn được phương án, hoạt động đầu tư hạn chế rủi do trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

2. Xây dựng các quy trình, quy chế quản lý tài chính phục vụ cho việc quản lý tài chính.

 • Xây dựng các quy trình, quy chế quản lý tài chính cần thiết đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính.
 • Xây dựng các phương án phòng ngừa rủi do trong quản lý tài chính.

3. Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện mục tiêu hoạt động của Bộ phận.

 • Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động của Bộ phận phù hợp với chiến lược và chỉ tiêu hoạt động hàng năm của Tổng công ty.
 • Sắp xếp, phân bổ nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài chính…) và triển khai các kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của Bộ phận.
 • Đánh giá kết quả triển khai các kế hoạch hành động của Bộ phận và đề xuất các điểm cần cải thiện.
 • Truyền thông các mục tiêu chiến lược, kế hoạch, hoạt động, các thông tin nội bộ được xuyên suốt từ Ban lãnh đạo đến nhân viên.

4. Quản lý và đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên.

 • Xác định yêu cầu về nhân lực (định biên, năng lực,..); xây dựng kế hoạch tuyển dụng, lộ trình đào tạo nhân sự và xây dựng đội ngũ kế thừa.
 • Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhằm lựa chọn được nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên như: Thiết lập các chỉ tiêu đo lường; tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc và rà soát kết quả đánh giá

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán – Kiểm toán.
 • Nắm bắt kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực Tài chính – kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến tài chính và quản lý tài chính.
 • Thông thạo trong việc lập quy trình/ quy chế liên quan đến công tác quản lý tài chính.
 • Hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Tổng công ty: xây dựng, kinh doanh vật tư, BĐS, Đầu tư…
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Trưởng/Phó phòng/Trưởng nhóm tài chính.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm các công ty kiểm toán Big 4.
 • Khả năng tư duy, sáng tạo tốt, không ngại thay đổi/thử thách.
 • Kỹ năng quản lý tốt: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Thuyết trình/Truyền cảm hứng..
 • Biết cách sử dụng các công cụ, phương pháp thích hợp để xác định vấn đề, giải quyết vấn đề một cách triệt để.
Job tags: tongcongty

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

QUẢN LÝ BỘ PHẬN NGUỒN VỐN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

KẾ TOÁN XÂY LẮP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.