Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo tổng hợp về giá thầu cho các gói thầu thuộc dự án dân dụng & công nghiệp nhằm kiểm soát giá thầu từ lúc đấu thầu đến khi hoàn thành ký kết hợp đồng: bố trí nguồn lực, phân công công việc, giám sát triển khai, và rà soát tổng hợp giá của chuyên viên chính nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao:
 • Xây dựng giá dự thầu cạnh tranh.
 • Kiểm tra và tổng hợp, tránh thiếu sót, nhầm lẫn trong việc xây dựng giá thầu và nộp thầu.
 • Phối hợp các phòng ban trong quá trình xây dựng giá thầu: Khối kỹ thuật (Phòng Kỹ thuật & Bim, Phòng Cơ điện, Phòng HSE, Phòng Quản lý chất lượng), Phòng Cung ứng chọn thầu, Phòng Kiểm soát chi phí hợp đồng, Phòng Hành chính nhân sự, Ban điều hành, Phòng Pháp Chế, Phòng tài chính, Phòng kế toán,  …
 • Phối hợp các phòng ban thực hiện công tác phỏng vấn, làm rõ hồ sơ dự thầu; thương thảo hợp đồng với khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Triển khai lập Phương án kinh doanh dự thầu cho các dự án trúng thầu với mục tiêu tối ưu hóa chi phí.
 • Phối hợp, hỗ trợ các phòng/ban liên quan trong quá trình triển khai thi công dự án (nếu có)
 • Phối hơp tìm kiếm và cập nhật giá vật tư, các giải pháp xây dựng mới phục vụ đấu thầu/ thi công hiệu quả, nguồn tham khảo hàng tháng.
 • Phản hồi cho  nhà cung cấp, nhà thầu phụ về kết quả dự thầu và sự hợp tác giữa 2 bên ... trong thời gian quy định của phòng nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với nhà thầu phụ.
 • Đề xuất và tham dự đào tạo các khoá chuyên môn để nâng cao kỹ năng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc kinh tế xây dựng.
 • Thành thạo tiếng anh chuyên ngành.
 • Thành thạo các phần mềm chuyên ngành xây dựng, dự toán.
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và lập dự toán xây dựng, nhận định đánh giá về đối thủ, thị trường.
 • Kỹ năng thương lượng, đàm phán, thuyết phục.
 • Phát triển quan hệ khách hàng và đối tác.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống.
 • Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
 • Kinh nghiệp ít nhất 5 năm, đã từng làm quản lý dự toán đấu thầu, hợp đồng, thanh toán cho các dự án xây dựng,
 • Đã từng trực tiếp chủ trì hoặc thực hiện giá dự thầu ít nhất 3 dự án dân dụng/công nghiệp có giá trị xây dựng > 300 tỷ trong vòng 3 năm trở lại đây.
 • Ưu tiên cho nhân sự đã từng làm việc tại phòng đấu thầu của các nhà thầu Xây dựng
 • Chấp nhận công tác xa theo yêu cầu công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.