Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện công tác quản trị hành chính - văn phòng, tổ chức quản lý và lưu trữ có hệ thống các hồ sơ, tài liệu liên quan tại công trường theo sự phân công;
 • Tổ chức và sắp xếp các lịch họp liên quan và quản trị hệ thống giấy tờ, kiểm soát giờ giấc làm việc và thực hiện các công tác giao nhận tài liệu nội bộ, Chủ đầu tư... và các đối tác khác trên công trường;
 • Tổng hợp và phân phối hồ sơ, tài liệu, thông tin kịp thời cho các bộ phận theo chỉ đạo của Giám đốc BĐH.
 • Cập nhật báo cáo diễn biến các hoạt động ở công trường để phối hợp với các phòng ban công ty hỗ trợ cho các công trường thi công;
 • Chuẩn bị Biên bản họp, bảo quản hồ sơ theo dõi;
 • Hỗ trợ Giám đốc BĐH các công tác phát sinh hoặc đột xuất trong công việc của dự án;
 • Quản lý và lập giải trình chi phí quỹ công trình theo sự hướng dẫn của GĐ Ban;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Hành chánh văn phòng…. hoặc các ngành nghề tương đương.
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường (ưu tiên tốt nghiệm trường Ngoại Thương)
 • Có tư duy tốt trong công tác văn thư lưu trữ, hành chính.
 • Làm việc tốt bằng bằng tiếng Anh với 4 kỹ năng (ưu tiên nếu biết thêm tiếng Trung).
 • Có kỹ năng lập và theo dõi kế hoạch, tiến độ.
 • Có trách nhiệm và tận tâm trong công việc cũng như định hướng phát triển.
 • Tinh thần làm việc chủ động và sáng tạo, chịu áp lực cao.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.