Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

I. Trợ lý Chủ tịch HĐQT
1. Hỗ trợ công tác vận hành hệ thống:
- Phân tích, tham mưu Chủ tịch HĐQT về các công việc liên quan đến hoạt động chiến lược Đầu tư & Xây lắp.
- Tham dự tất các các cuộc họp nội bộ cùng với Chủ tịch để ghi nhận, điều phối, thực thi, theo dõi các chỉ đạo và báo cáo tình hình thực hiện.
- Nhận chỉ đạo từ Chủ tịch, cập nhật tạo/giao việc từ ERP và theo dõi giám sát, đốc thúc, nhắc nhở việc thực hiện để báo cáo Chủ tịch.
- Hỗ trợ các phòng ban chuyên môn tháo gỡ các trở ngại trong công tác vận hành các hoạt động Phát triển kinh doanh, Quản lý dự án, Xét thầu và Cung ứng - Kinh doanh vật tư để hoàn thành các kế hoạch và nhiệm vụ được giao bởi Chủ tịch.
- Tổng hợp các báo cáo định kỳ (tháng/tuần/chuyên đề, ...) của các bộ phận để phân tích và báo cáo Chủ tịch.
- Đại diện Chủ tịch tham gia các meeting chuyên đề, meeting của các Phòng/Ban/Đơn vị chức năng ghi nhận báo cáo Chủ tịch và nhắc nhở thực hiện.
- Truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch, tiếp nhận thông tin phản hồi, báo cáo Chủ tịch.

2. Kiểm soát việc tuân thủ
- Giám sát thực thi kế hoạch và các chỉ đạo từ Chủ tịch HĐQT:
- Tập hợp và soát xét nhanh tất cả đề xuất, báo cáo, tài liệu cần trình Chủ tịch phê duyệt và phân phối cho các Trợ lý chuyên môn có ý kiến trước khi trình Chủ tịch.
- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo hoạt động của các tiểu ban.
- Thu thập & theo dõi tiến độ công việc theo kế hoạch Tuần/Tháng/Dự án của Ban TGĐ (thông qua Thư ký Ban TGĐ và các Phòng/ban), Giám đốc Khối, các Công ty con, ...
- Báo cáo Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện các nội dung công việc đã triển khai theo yêu cầu, chỉ đạo.

3. Làm việc với các Công ty con, Công ty liên kết, Đầu tư tài chính (Công ty):
- Những nội dung công việc theo các chỉ đạo từ Chủ tịch HĐQT.
- Truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch, tiếp nhận thông tin phản hồi và báo cáo Chủ tịch.
- Kiểm soát & lập báo cáo Chủ tịch về dòng tiền lưu chuyển giữa các Công ty con, liên kết, thành viên.

4. Công tác Đối ngoại:
- Hỗ trợ cho Chủ tịch trong công tác đối ngoại, chuẩn bị tài liệu cuộc họp, thay mặt Chủ tịch thuyết trình, phiên dịch tại các meeting với đối tác.
- Đại diện Chủ tịch làm việc với đối tác nước ngoài, các đối tác khác trong nước và cơ quan ban ngành theo chỉ đạo của Chủ tịch.

II. Thường trực, giám sát hệ thống theo nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT
- Tham mưu, tư vấn, đề xuất khi có yêu cầu.
- Các công việc khác hỗ trợ Trưởng Văn phòng HĐQT khi có yêu cầu.
- Phối hợp, hỗ trợ các thành viên VP HĐQT để hoàn thành nhiệm vụ chung của VP HĐQT.

Job Requirement

1. Kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng chuyên môn:
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại cấp Quản lý trong lĩnh vực và bộ phận phòng ban: Phát triển Kinh doanh, thanh toán A-B, Quản lý dự chi ngân sách trong quản lý dự án, đầu tư, kế hoạch, ...
- Có hiểu biết về công việc chuyên môn phụ trách, đặc biệt trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng.
- Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, các quy trình, quy định trong phạm vi công việc.
- Có hiểu biết về lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản lý điều hành, ... trong phạm vi công việc.
- Các kỹ năng soạn thảo văn bản, lập phương án, xây dựng quy trình tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc (Ms Office, ERP, ...)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/biên phiên dịch.

2. Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
- Leadership
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi
- Tư duy thương mại, hướng đến hiệu quả công việc.
- Tư duy tích cực
- Có kỹ năng làm việc độc lập tốt (có tư duy, quyết đoán, khả năng phân tích và phán đoán vấn đề)
- Kỹ năng làm việc nhóm, ...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ GIÁ THẦU DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.