Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ Tổng Giám đốc theo dõi công việc của các Trưởng Phòng/Ban trong Tổng Công ty.
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng/ban thông qua báo cáo của các Phòng/ban.
 • Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
 • Quản lý các hồ sơ, tài liệu của Tổng Giám đốc.
 • Giúp Tổng Giám đốc quản lý, giám sát tiến độ công việc đã giao.
 • Tham mưu và đề xuất các giải pháp trong việc xử lý các vấn đề trong và ngoài Tổng Công ty.
 • Tham mưu và trợ giúp Tổng Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của Tổng công ty.
 • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
 • Đại diện và thay mặt Ban Tổng Giám đốc trong một số trường hợp được chỉ định.
 • Xử lý, giải quyết công việc do Tổng Giám đốc ủy quyền trong thời gian vắng mặt (nếu có).
 • Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Tổng Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc (thông dịch Tiếng Anh cho Tổng Giám đốc trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài).

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, kiến trúc, Kinh tế, Tài chính, luật……
 • Kinh nghiệm từ 10 năm trở lên ở vị trí tương đương cho các Công ty về lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản….
 • Am hiểu về các loại hợp đồng.
 • Có khả năng phân tích hiệu quả dự án đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng.
 • Truyền đạt thông tin tốt, chính xác.
 • Có khả năng hoạch định chiến lược, theo dõi kế hoạch thực hiện.
 • Lên kế hoạch làm việc của Tổng Giám đốc với đối tác và các đơn vị/phòng ban chuyên môn.
 • Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng.
 • Có khả năng vi tính tốt: Word, Excel, Powerpoint, các phần mềm chuyên dụng dành cho xây dựng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Chọn Thầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

GIÁM ĐỐC XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

GIÁM ĐỐC XÂY LẮP GIAO THÔNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT THI CÔNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.