Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Phân tích đầu tư  trong ngắn hạn và dài hạn
 • Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Ban bao gồm:

           Khảo sát đánh giá các cơ hội đầu tư tại các địa phương

- Phối hợp với Ban Đầu tư, Ban Chiến lược kinh doanh đánh giá hiệu quả và đánh giá các cơ hội mua bán dự án trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng hạ tầng.

- Lập Tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư nội bộ, phân chia ngân sách gói thầu và kiểm soát Tổng mức đầu tư nội bộ

- Lập FS, đánh giá hiệu quả dự án và kiến nghị phương án giá trị tiền sử dụng đất

 • Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định phục vụ hoạt động vận hành chuyên môn Ban Phân tích đầu tư
 • Tham mưu, tư vấn Ban Lãnh đạo phương án đầu tư hiệu quả trên cơ sở phân tích số liệu, thông tin các dự án đầu tư.
 • Quản lý nhân sự của Ban:  xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Ban
 • Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Ban định kỳ/phát sinh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Tài chính.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Công ty Chứng khoán, Phân tích đầu tư, Bất động sản.
 • Kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực Đầu tư, Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến tài chính và quản lý Đầu tư, Tài chính.
 • Thành thạo trong việc lập quy trình/quy chế liên quan đến công tác quản lý Đầu tư.
 • Hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Công ty: xây dựng, kinh doanh vật tư, BĐS , Đầu tư, Hạ tầng năng lượng,…
 • Khả năng tư duy, sáng tạo tốt, không ngại thay đổi/thử thách.
 • Kỹ năng quản lý tốt: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Thuyết trình.
 • Biết cách sử dụng các công cụ, phương pháp thích hợp để xác định vấn đề, giải  quyết vấn đề một cách triệt để.
 • Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc.
 • Khả năng giao tiếp tốt, không ngại di chuyển.
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong công việc tốt.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint, phần mềm Kế toán Erp...) và các hàm trong Excel.
 • Tiếng anh thành thạo.
 • Nhiệt tình, năng động có trách nhiệm với công việc.
 • Chịu được áp lực công việc, áp lực thời gian, linh hoạt xử lý công việc gấp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (BẤT ĐỘNG SẢN)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (DATA ANALYST)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2024

CHUYÊN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.