Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý bộ phận nội nghiệp.
 • Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các đơn vị thầu phụ, nhà thầu liên danh.
 • Phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận. Kết nối với bộ phận nội nghiệp của các đơn vị trong liên danh, nhà thầu phụ.
 • Lập tiến độ thi công tổng thể, tiền độ thi công chi tiết, biện pháp thi công, trình các loại hồ sơ pháp lý, nguồn vật liệu đầu vào....
 • Lập hồ sơ thanh, quyết toán với CĐT.
 • Lập VO và trình TVGS, CĐT phê duyệt. - Kiểm tra, soát xét, xác nhận khối lượng với nhà thầu phụ thi công và cung cấp vật tư, vật liệu.
 • Các công việc khác do Giám đốc ban điều hành giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Chuyên ngành cầu đường hoặc kinh tế xây dựng.
 • Đã phụ trách thanh toán tối thiểu 01 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cấp II.
 • Có kinh nghiệm tham gia dự án cao tốc. Chuyên môn tốt, am hiểu quy trình quy phạm từ bước triển khai dự án tới bước Quyết toán dự án.
 • Có năng lực quản lý và lãnh đạo. Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.
 • Trách nhiệm trong công việc, cẩn thận và nhanh nhẹn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

TRƯỞNG BỘ PHẬN NỘI NGHIỆP

Location: Soc Trang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.