Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Địa điểm làm việc tại dự án ở Campuchia.
 • Lập báo cáo vật liệu hằng tháng và đệ trình với Tư vấn và Chủ đầu tư.
 • Kiểm soát các file báo cáo và file tổng hợp hằng ngày.
 • Kiểm tra điều phối công tác nghiệm thu ngoài hiện trường.
 • Quản lý và sắp xếp, ký duyệt hồ sơ tất cả các phiếu yêu cầu nghiệm thu từng công tác tại hiện trường.
 • Kiểm soát và xử lý các vấn đề của nhà thầu phụ với đại diện tư vấn khi có vấn đề về chất ượng hoặc thay đổi các chủng loại vật liệu.
 • Đệ trình tất cả các Vật liệu đầu vào cho các vật liệu mới cần sử dụng cho dự án.
 • Giải trình và tìm những chứng minh vật liệu các công tác liên quan đến vấn đề QA/QC.
 • Chịu trách nhiệm và tổng hợp hồ sơ và báo cáo chất lượng với BĐH dự án.
 • Quản lý và theo dõi các Công tác đất, (Embankment and Subgrade); đá (Subbase and Subgrade); Công tác nhựa đường, công tác bê tông
 • Lấy mẫu thí nghiệm tần suất
 • Thí nghiệm FDT ngoài hiện trường
 • Lập báo cáo tần suất vật liệu cho công tác đất
 • Quản lí trạm trộn bê tông các và thí nghiệm cho các vật liệu của cấp phối bê tông
 • Kiểm soát hồ sơ nghiệm thu.
 • Thí nghiệm các chỉ tiêu yêu cầu của cấp phối đá dăm theo AASHTO.
 • Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Ban Điều Hành.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ hoặc cầu hầm.
 • Có 7 - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kỹ sư năng quản lý đội nhóm, kỹ năng làm việc với CĐT hoặc TVGS, quản lý và lưu trữ hồ sơ.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thuộc chuyên môn QA/QC, các loại báo cáo. 
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Campuchia.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

GIÁM ĐỐC MÁY MÓC THIẾT BỊ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

KỸ SƯ QC - DA HẠ TẦNG TPHCM & MĐNB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

TRƯỞNG BỘ PHẬN QS - DA CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.