Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Đảm bảo công tác quản lý tất cả các chi phí, dòng tiền của dự án, dòng tiền thầu chính với CC1, dòng tiền CC1 với thầu phụ, chi phí hoạt động Ban điều hành.

2. Kiểm soát tất cả các hợp đồng với thầu chính và với thầu phụ.

3. Kiểm soát các giá trị và khối lượng thanh toán với thầu chính và với các thầu phụ bên dưới đảm bảo đúng theo hợp đồng đã ký kết.

4. Kiểm soát công tác báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng với tổng thầu và tổng công ty.

5. Lập tiến độ, quản lý tiến độ, xây dựng biện pháp thi công.

6. Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các đầu mục công việc trong hợp đồng hoặc phát sinh ngoài hợp đồng.

7. Theo dõi, kiểm soát các kế hoạch đặt hàng vật tư, các bản vẽ chi tiết thép để đệ trình lên tổng thầu.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc BĐH phân công.

9. Giao nhiệm vụ, hướng dẫn các kỹ sư Bô phận P&C đảm bảo yêu cầu công việc nội bộ cũng như với tổng thầu.

Job Requirement

Tốt nghiệp  Đại học Chuyên ngành Kinh tế Xây Dựng, Xây Dựng Cầu Đường,...

Am hiểu các tiêu chuẩn về ngành xây dựng , sự dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thi công, shop drawing, biện pháp thi công.

Có 5 - 10 năm trong lĩnh vực xây dựng Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Campuchia.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

KỸ SƯ QC - DA HẠ TẦNG TPHCM & MĐNB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

TRƯỞNG BỘ PHẬN QC - DA CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.