Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch và biện pháp hoạt động trắc đạc của toàn công trình;
 • Kiểm soát việc thực hiện của Bộ phận;
 • Đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện của bộ phận;
 • Hướng dẫn, phân công thực hiện của nhân viên trực thuộc;
 • Kiểm soát hoạt động của bộ phận.
 • Tham gia xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình trắc đạc phù hợp với thực tế tại Công trình đang thực hiện;
 • Định kỳ báo cáo thực tế công tác trắc đạc tại công trường.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu của BCH.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên nghành địa chất.
 • Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.
 • Có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh.
 • Kỹ năng quản lý tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.