Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Kiểm soát khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư, thầu phụ, tổ đội;

Kiểm soát chi phí và ngân sách;

Theo dõi tình trạng thực hiện Hợp đồng dự án, xử lý các vấn đề thanh toán phát sinh liên quan đên Hợp đồng ...;

Soạn thảo, triển khai ký kết hợp đồng hợp đồng với các đối tác;

Bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công;

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Giám đốc Ban điều hành.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc hoặc liên quan đến chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc xây dựng đường bộ hoặc cầu đường bộ hoặc cầu hầm;

Có thời gian làm công tác thanh toán hoặc thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 05 năm;

Đã phụ trách công tác thanh toán tối thiểu 01 công trình giao thông cấp I trở lên hoặc 02 công trình giao thông cấp II.

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động và chịu được môi trường làm việc áp lực cao.

Luôn luôn cầu tiến, nhiệt tình trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.