Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề pháp lý trong quá trình vận hành và hoạt động của Công ty, đảm bảo tính hợp pháp của mọi thủ tục, quy trình hoạt động;

• Nghiên cứu thay đổi những chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và thông tin đến các đơn vị liên quan.

• Chịu trách nhiệm trong công tác soạn thỏa và ban hành các hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch, .... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

• Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, lao động, Sở hữu trí tuệ...;

• Phụ trách các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

• Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật. Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý, trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan, ...

• Tư vấn pháp lý nội bộ cho các Phòng/Ban. Đồng thời chủ động nắm bắt các mục tiêu, định hướng của Công ty để tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý liên quan, đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Job Requirement

• Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc có liên quan;

• Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp;

• Có từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực pháp chế/pháp lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, loại hình các Công ty Tổng thầu/Đa ngành/Công ty Cổ phần;

• Kỹ năng quản lý hợp đồng, văn bản, Quy trình, Quy chế,...;

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và tư vấn pháp lý;

• Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic và xử lý vấn đề nhanh chóng;

• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nhà nước;

• Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên;

• Chuyên nghiệp, chịu áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng trong công việc;

• Tính chức trực và cam kết.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - CAMPUCHIA

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/08/2024

KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỀU PHỐI BIM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (GIAO THÔNG – HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

PHÓ PHÒNG R&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

QUẢN LÝ GIÁ THẦU DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.